The Art of Wellnes

Counceling Center

چگونگی تاسیس مرکز مشاورۀ هنر بهزیستی

به علت علاقه در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، هنگامی که به کار آموزی در رشته ی روانشناسی و مشاوره خانواده هم مشغول شدم، تعداد فراوان ایرانیانی که به این مراکزآموزشی جهت مشاوره و درمان مراجعه می کردند توجه مرا جلب کرد. می پرسیدم "چگونه است که ما ایرانیان مقیم لوس آنجلس با این همه ادعای ثروت وعلم و توانایی، مرکزی که سرویس های روان درمانی ارزان و رایگان به این خانواده های نیازمند ارائه دهد نداریم؟" می دیدم که بسیاری ازمراجعین علیرغم نیاز به مشورت با یک مشاور با تجربه و آگاه، به دلیل شرایط مالی دشواری که دارشتند تاچار به دانشجویان و کارآموزان مراجعه میکردند. همانجا با خود عهد کردم که بعد از اتمام کارآموزی با کمک چند همکاردیگر چنین مرکزی را تاسیس کنم. با وجود راه طولانی، مخارج سنگین وعدم همراهی کارشناسان دیگر با کمک داوطلبانه دوستی حسابدار این سازمان غیر انتفاعی به ثبت رسید.

بسیاری از مهاجران ایرانی از جمله دانشجویان تازه وارد و تنها، درگیر مسایل و مشکلات فراوانی هستند که به تنهایی قادر به حل و رسیدگی به آنها نمی باشند. آنها جهت رسیدگی به مشکلات شخصی و اجتماعی و کاستن از اشتباهات خویش نیاز به مراجعه به مشاوری، کاردان، حرفه ای و با تجربه دارند که نه تنها با فرهنگ و زبان و عادات کشور میزبان که با زبان و پیشینه فرهنگی آنها نیز آشنا باشد.


سازمان غیر انتفاعی "مرکز مشاوره هنر بهزیستی" “The Art of Wellness Counseling Center”

با هدف ارائه سرویس های روان درمانی و مشاوره برای افراد، کودکان، زوج ها و خانواده های کم درآمد که توانایی پرداخت هزینه های نه چندان ارزان روان درمانی را ندارند و بسیار به این خدمات نیازمندند هم اکنون در منطقه وست وود کار خود را آغاز کرده.

امکانات اولیه مهیا شده و من با اشتیاق فراوان دانش، تجربه و بخشی از وقت خود را در اختیار برخی از همزبانان عزیز گذاشته ام. ادامه و برقراری این حرکت اجتماعی اما به همت شما ایرانیان مهربان، دلسوز و نوع دوست نیاز دارد و تنها با پشتیبانی و اهدای کمک های مالی شماست که چنین سازمانهایی دوام پیدا خواهند کرد. هر کدام از شما که از توانایی مالی بیشتری برخوردارید، بشکرانه ی برخوداری از سلامتی جسم و روان ونعمت های دیگر زندگی، با کمک های مالی خود به این سازمان که از معافیت مالیاتی نیز برخودار است می توانید به یک فرد، زوج و یا خانوده کمک کنید تا دوران بحرانی زندگی خود را با یاری شما پشت سر بگذارند و گاهی مسیر زندگی آنها به نحو چشمگیری تغییر کند. شما با حس انسان دوستی ودست یاری دادن و اهدای کمک های مالی خود، هرمقدار که باشد سهمی از این مهم را به عهده گرفته و عضو این خانواده کوچک خواهید شد.


English / فارسی